Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 26.04.2021 klo 18:00 - 20:07 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
33   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Val av protokolljusterare
35   Godkännande av föredragningslistan
36 Välfärdsberättelsens årsrapport 2020
37 M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral
38 Kommunernas samarbetsavtal om inspektionsverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar
39 Motion om att skapa en virtuell hembygdsmiljö - Rauno Haapaniemi m.fl.
40   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Hursti
41   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Grönqvist
42   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Nykter
43   Kommundirektörens rapport
44 Motion om åtgärder för att utveckla närståendevård - SDP:s fullmäktigegrupp
45   Motion om byarnas utveckling - SFP:s fullmäktigegrupp m.fl.
46 Motion om att restaurera Mårtensby skola för Sibbo kommuns användning - Marketta Mattila m.fl.

Ledamot Uppgift
Vestman Heikki ordförande
Alaterä Mandi ledamot
Albrecht Kenneth ledamot
Christiansson Hans-Eric ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Grönqvist Kjell 1. ersättare
Gustafsson Henrik 1. ersättare
Huotari Juha ledamot
Hursti Jari ledamot
Hämäläinen Monika ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Karhinen Linda ledamot
Kopra Juha ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa ledamot
Kuntsi Eva ledamot
Kytö Juha ledamot
Lehtonen Harri ledamot
Lehvonen Simo ledamot
Liljeström Maria ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Kicka ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Möller Henrik ledamot
Nyberg Kasper ledamot
Oksanen Ari ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Rantala Juhani ledamot
Rauha Hannele ledamot
Rope Timo ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Salo Juha ledamot
Sandström Stefan ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suuronen Juha ledamot
Virtanen Tapio ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Lindgren Peter ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina tekniska sekreterare
Pyrrö Jani teknisk sekreterare

Till påseende  
Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 4.5.2021.