Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 24.05.2021 klo 18:12 - 22:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
47   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
48   Val av protokolljusterare
49   Godkännande av föredragningslistan
50 Grundande av aktiebolaget Kervo-Sibbo Idrottshallar
51 Projektplan för Söderkulla skola och behandling av utlåtanden
52 Vattentjänstverkens verksamhetsområden i Sibbo kommun
53   Precisering av investeringsanslagen för Avdelningen för teknik och miljö
54 Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021-2025
55   Upphandling av revisionstjänster för räkenskapsperioderna 2021-2024
56   Val av ersättare till fritidssektionen
57   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Skogster
58   Fullmäktiges möten hösten 2021
59   Kommundirektörens rapport
60 Motion om flera parkeringplatser till Möträskvägen - Samlingspartet fullmäktigegrupp

Ledamot Uppgift
Vestman Heikki ordförande
Alaterä Mandi ledamot
Albrecht Kenneth ledamot
Christiansson Hans-Eric ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Grönqvist Kjell ersättare
Huotari Juha ledamot
Hursti Jari ledamot
Hämäläinen Monika ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Karhinen Linda ledamot
Kopra Juha ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa ledamot
Kuntsi Eva ledamot
Kytö Juha ledamot
Lehtonen Harri ledamot
Lehvonen Simo ledamot
Liljeström Maria ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Kicka ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Möller Henrik ledamot
Nyberg Kasper ledamot
Oksanen Ari ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Rantala Juhani ledamot
Rauha Hannele ledamot
Rope Timo ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Salo Juha ledamot
Sandström Stefan ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suuronen Juha ledamot
Toivola Kirsi ersättare
Virtanen Tapio ledamot
Wikström Mia ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Lindgren Peter ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Forsell Piritta sakkunnig
Kivilevo Pekka sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina tekniska sekreterare
Pyrrö Jani teknisk sekreterare

Till påseende  
Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 1.6.2021.