Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 14.06.2021 klo 18:00 - / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
61   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
62   Val av protokolljusterare
63   Godkännande av föredragningslistan
64 Utvärderingsberättelse 2020
65 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2020
66 Personalrapport för år 2020
67 Utredning om upphandlingen av förändrings- och reparationsarbetena gällande Lival Competence Center som hyrs av Sibbo kommun
68 Grundande av aktiebolaget Kervo-Sibbo Idrottshallar
69 Komplettering av byggnadsordningen i Sibbo kommun
70   Avbrytande av sammanträdet
71 Kommunernas samarbetsavtal om administration av arbetsgivarmodellen för personlig assistans
72 B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområden)
73 Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, DHL Supply Chain (Finland) Oy
74 Motion om tilläggsundervisning för skolelever för att lindra effekterna av pandemin på inlärningsresultaten - Tiina Sinkkonen m.fl.
75 Motion om att profilera Sipoon lukio som företagargymnasium, Timo Rope m.fl.
76   Kommundirektörens rapport
77 Resultatet från kommunalvalet 2021
78 Motion om att låta Nickbys trähusarkitektur leva och forma centrumkvarteret - Charlotta Engblom m.fl
79 Motion om att utveckla ungas färdigheter i att påverka - Linda Karhinen m.fl.
80 Motion om utveckla Molnträsket till en vinterbadplats
81 Motion om vägbelysning till Oljevägen - Monika Hämäläinen

Ledamot Uppgift
Vestman Heikki ordförande
Alaterä Mandi ledamot
Albrecht Kenneth ledamot
Christiansson Hans-Eric ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Grönqvist Kjell ersättare
Gustafsson Henrik ersättare
Huotari Juha ledamot
Hursti Jari ledamot
Hämäläinen Monika ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Karhinen Linda ledamot
Kopra Juha ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa ledamot
Kuntsi Eva ledamot
Kytö Juha ledamot
Lehtonen Harri ledamot
Lehvonen Simo ledamot
Liljeström Maria ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Kicka ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Anna-Karoliina ersättare
Mattila Marketta ledamot
Möller Henrik ledamot
Nyberg Kasper ledamot
Oksanen Ari ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Ovaskainen Kristiina ledamot
Rantala Juhani ledamot
Rauha Hannele ledamot
Rope Timo ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Salo Juha ledamot
Sandström Stefan ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suuronen Juha ledamot
Toivola Kirso ersättare
Virtanen Tapio ledamot
Wikström Mia ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Lindgren Peter ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Forsell Piritta asiantuntija
Kivilevo Pekka sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Lyytinen Jarkko sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Salonen Tiina sakkunnig
Verronen Teppo Kervos stadskamrer
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina tekniska sekreterare
Pyrrö Jani teknisk sekreterare
Salonen Teppo teknisk sekreterare

Till påseende  
Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 22.6.2021.