Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 30.08.2021 klo 18:00 - 20:22 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
82   Öppnande av fullmäktiges första sammanträde
83   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
84   Val av protokolljusterare
85   Godkännande av föredragningslistan
86   Fullmäktigeledamöternas sittordning
87   Val av fullmäktiges valnämnd
88   Val av ordförande och viceordförande i fullmäktige
89 Uppdatering av förvaltningsstadgan
90   Val av revisionsnämnd
91   Val av centralvalnämnd
92   Val av kommunstyrelse
93   Val av markanvändningssektion
94   Val av näringslivs- och sysselsättningssektion
95   Val av bildningsutskott
96   Val av finsk utbildningssektion
97   Val av svensk utbildningssektion
98   Val av fritidssektion
99   Val av social- och hälsovårdsutskott
100   Val av individsektion
101   Val av tekniskt utskott
102   Val av byggnads- och miljöutskott
103   Val av direktion för affärsverket Sibbo Vatten
104   Att utse en representant till kommunernas representantskap i Nylands förbund
105   Val av ledamöter i fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
106 Rosk´n Roll Oy Ab, ändring av delägaravtalet
107   Kommundirektörens rapport
108 Motion om elektroniska parkeringsmätare till hemtjänstpersonalens bilar - Carola Juselius m.fl.
109   Motion om parkeringsplatser för Hassellundens invånare - Sannfinländarnas fullmäktigegrupp m.fl.

Ledamot Uppgift
Sundbäck Tom ordförande / ledamot
Oksanen Ari ledamot / ordförande
Lindroos Kicka ledamot / 1. viceordförande
Sillanpää Ilkka ledamot / 2. viceordförande
Harkimo Roy ledamot / 3. viceordförande
Alaterä Tuomas ledamot
Andersson Martin ledamot
Asunmaa Jani ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Flittner von Maria ledamot
Hänninen Tommi ledamot
Härmä Jokke ledamot
Högel Caroline ledamot
Juselius Carola ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Kantee Esa ledamot
Kuntsi Hanna ledamot
Lastuvuori Jenni ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Rasmus ledamot
Malm Jari ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Packalén Rune ledamot
Rantala Juhani ledamot
Räike Pauliina ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Sademies Jenni ledamot
Savolainen Jenni ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundström Thomas ledamot
Söderling Anders ledamot
Söderqvist Markus ledamot
Tarvainen Ritva ledamot
Toivola Kirsi ledamot
Vestman Heikki ledamot
Virtanen Tapio ledamot
Vuoksenranta Suvi-Päivikki ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Berg Mari 1. ersättare SFP
Rissanen Sari 1. ersättare SDP
Lindgren Peter ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Kivilevo Pekka sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina teknisk sekreterare
Maja Paulina teknisk sekreterare