Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 04.10.2021 klo 18:00 - 21:23 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
110   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
111   Val av protokolljusterare
112   Godkännande av föredragningslistan
113   Att utse medlemmar i samkommunfullmäktige för samkommunen Mellersta Nylands Vatten
114   Val av representant i fullmäktige för Kårkulla samkommun
115   Val av representanter till samkommunfullmäktige för samkommunen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
116   Val av nämndemän till tingsrätten
117   Val av gode män vid fastighetsförrättningar
118   Att utse medlemmar till delegationen för polisinrättningen i Östra Nyland
119   Att utse en medlem till den regionala räddningsnämnden i Östra Nyland
120   Utnämnande av en ledamot till Nylands avfallsnämnd
121   Val av medlemmar i miljöhälsosektionen i Borgå
122 N49 Detaljplaneändring för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006, godkännande
123 Utvärderingsberättelse 2020
124   Bildande av fullmäktigegrupper
125   Kommundirektörens rapport
126 Motion om byggande av en pumptrack-bana i Sibbo - Tapio Virtanen m.fl.
127 Motion om förbättrande av bredbandsförbindelserna i Sibbo - SFP:s fullmäktigegrupp

Ledamot Uppgift
Lindroos Kicka ordförande
Sillanpää Ilkka II viceordförande
Harkimo Roy III viceordförande
Alaterä Tuomas ledamot
Andersson Martin ledamot
Asunmaa Jani ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Flittner von Maria ledamot
Hänninen Tommi ledamot
Härmä Jokke ledamot
Högel Caroline ledamot
Juselius Carola ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Kantee Esa ledamot
Kuntsi Hanna ledamot
Lastuvuori Jenni ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Rasmus ledamot
Malm Jari ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Packalén Rune ledamot
Rantala Juhani ledamot
Räike Pauliina ledamot
Röman Micaela ledamot
Sademies Jenni ledamot
Savolainen Jenni ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Sundström Thomas ledamot
Söderling Anders ledamot
Söderqvist Markus ledamot
Tarvainen Ritva ledamot
Toivola Kirsi ledamot
Virtanen Tapio ledamot
Vuoksenranta Suvi-Päivikki ledamot
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Kivilevo Pekka sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina teknisk sekreterare
Berg Mari ersättare
Honkanen Hilla ersättare
Lehvonen Simo ersättare
Haikonen Petri ersättare