Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.02.2021 klo 18:00 - 21:17 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Sibbo säkerhetsåtgärdsprogram 2020 - 2021
5 Utredning om servicenätet för gång- och cykeltrafiken
6 Revisionsnämndens observationer från hösten 2020
7   Förteckning över fullmäktigemotioner som är under beredning
8 Motion om en hälsopunkt till Söderkulla
9 Motion om specialundervisning i skolorna för särskilt begåvade elever
10 Motion om nolltolerans för skolmobbning/Marja Manninen-Ollberg m.fl
11   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Sahlbom
12   Sättet för kommunala tillkännagivanden år 2021
13   Kommundirektörens rapport
14 Motion om att ändra Nickby torg till korttidsparkeringsområde - Monika Hämäläinen m.fl.
15 Motion om att höja sommarjobbssedelns anslag - Samlingspartiets fullmäktigegrupp
16 Motion om att bygga utekonstis - Heikki Vestman m.fl.
17 Motion om att förhindra skolvåld - Heikki Vestman och samlingspartiets fullmäktigegrupp
18 Motion om byggandet i byarna - SFP:s fullmäktigegrupp

Ledamot Uppgift
Vestman Heikki ordförande
Alaterä Mandi ledamot
Albrecht Kenneth ledamot
Christiansson Hans-Eric ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Grönqvist Kjell 1. ersättare
Huotari Juha ledamot
Hursti Jari ledamot
Hämäläinen Monika ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Karhinen Linda ledamot
Kopra Juha ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa ledamot
Kuntsi Eva ledamot
Kytö Juha ledamot
Lehtonen Harri ledamot
Lehvonen Simo ledamot
Liljeström Maria ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Kicka ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Möller Henrik ledamot
Nyberg Kasper ledamot
Oksanen Ari ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Ovaskainen Kristiina ledamot
Rantala Juhani ledamot
Rauha Hannele ledamot
Rope Timo ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Salo Juha ledamot
Sandström Stefan ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suuronen Juha ledamot
Virtanen Tapio ledamot
Wikström Mia ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Lindgren Peter ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina teknisk sekreterare
Pyrrö Jani teknisk sekreterare