Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.03.2021 klo 18:00 - 20:47 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
19   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
20   Val av protokolljusterare
21   Godkännande av föredragningslistan
22 Godkännande av projektplanen för den nya räddningsstationen i Sibbo
23 Ändring av stranddetaljplan RA4 för Krokholmen
24 Motion om att förbättra parkeringsmöjligheterna vid Servicehuset Linda i Söderkulla
25 Motion om att riva Broböle damm
26 Uppdatering av förvaltningsstadgan, organet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt särskilda befogenheter under undantagstillstånd och störningssituationer
27 Revisionsnämndens förslag till ändring av förvaltningsstadgan gällande val av revisionssammanslutning
28   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Hursti
29   Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Virtanen
30   Kommundirektörens rapport
31 Motion om att sträva efter tvåspråkighet i byggda offentliga miljöer - Charlotta Engblom m.fl.
32 Motion om tilläggsundervisning för skolelever för att lindra effekterna av pandemin på inlärningsresultaten - Tiina Sinkkonen m.fl.

Ledamot Uppgift
Vestman Heikki ordförande
Albrecht Kenneth ledamot
Christiansson Hans-Eric ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Grönqvist Kjell 1. ersättare SDP
Huotari Juha ledamot
Hursti Jari ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Karhinen Linda ledamot
Kopra Juha ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa ledamot
Kuntsi Eva ledamot
Kytö Juha ledamot
Lehtonen Harri ledamot
Lehvonen Simo ledamot
Liljeström Maria ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Kicka ledamot
Maliniemi Hannu 2. ersättare Centern
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Möller Henrik ledamot
Nyberg Kasper ledamot
Oksanen Ari ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Ovaskainen Kristiina ledamot
Rantala Juhani ledamot
Rauha Hannele ledamot
Rope Timo ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Salo Juha ledamot
Sandström Stefan ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suuronen Juha ledamot
Tamminen Ari 1. ersättare Saml
Virtanen Tapio ledamot
Wikström Mia ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Lindgren Peter ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Merjomaa Pauliina teknisk sekreterare
Pyrrö Jani teknisk sekreterare

Till påseende  
Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 23.3.2021.