Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Fullmäktige 13.12.2021 Föredragningslista
 
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 29.11.2021 Protokoll
Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 07.12.2021 Föredragningslista
 
Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 23.11.2021 Protokoll
Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.11.2021 Protokoll
Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 08.12.2021 Föredragningslista
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 30.11.2021 Protokoll
 
Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 07.12.2021 Föredragningslista
Elinkeinojaosto / Näringssektionen 17.05.2021 Protokoll
Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 01.12.2021 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Suomenkielinen koulutusjaosto 08.12.2021 Föredragningslista
Svenska utbildningssektionen 08.12.2021 Föredragningslista
Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning 08.06.2021 Protokoll
Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 07.12.2021 Föredragningslista
 
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden 30.11.2021 Protokoll
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 Föredragningslista (+ tilläggslista)