Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavare Senaste beslut
Chief Digital Officer Inga publicerade beslut
Elinkeinopäällikkö / Näringslivschef Inga publicerade beslut
Hallintopäällikkö / Förvaltningschef Inga publicerade beslut
Henkilöstöpäällikkö / Personalchef Inga publicerade beslut
Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef Inga publicerade beslut
Kasvun ja kehityksen päällikkö / Chef för tillväxt och utveckling Inga publicerade beslut
Katupäällikkö / Gatuchef 08.04.2024
Siirretyt ajoneuvot 1/2024
Kirjastopalvelupäällikkö / Servicechef för bibliotekstjänster Inga publicerade beslut
Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör 05.04.2024
Val av klasslärare (vakans 235902), Gumbostrands skola, Utbildningssektor
Kunnanhallituksen puheenjohtaja / Kommunstyrelsens ordförande Inga publicerade beslut
Kunnanjohtaja / Kommundirektör 18.04.2024
Beviljande av bidrag till Sibbo-Vargarnas idrottsklubbs cykelsektion för evenemanget Dirty Sibbo
Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef 17.04.2024
Hankintapäätös - Tiemerkinnät 2024
Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster 22.04.2024
Avustuksen myöntäminen yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2024 kiinteistöveroa varten/Liikuntapalvelut / Beviljande av bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2024/Idrottstjänster
Lupavalmistelija / Lovberedare Inga publicerade beslut
Lupavalmistelupäällikkö / Lovberedningschef Inga publicerade beslut
Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster 15.04.2024
Avustuksen myöntäminen yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2024 kiinteistöveroa varten/Nuorisopalvelut / Beviljande av bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetskatt 2024/Ungdomstjänster
Opetuspäällikkö Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, hyvinvointikoordinaattori / Servicechef, välfärdskoordinator Inga publicerade beslut
Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef Inga publicerade beslut
Rehtori, Sipoon lukio Inga publicerade beslut
Rektor, Sibbo Gymnasium Inga publicerade beslut
Ruokapalvelupäällikkö / Kostservicechef Inga publicerade beslut
Sipoon opiston rehtori / Sibbo instituts rektor Inga publicerade beslut
Svensk undervisningschef Inga publicerade beslut
Talousjohtaja / Ekonomidirektör Inga publicerade beslut
Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef 16.04.2024
Hallintaoikeuden määräaikainen jatkaminen 1.1.2025 – 31.12.2025 Ragvallsin kiinteistössä.
Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid 19.04.2024
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin valinta 138423, Arki ja vapaa-aika, Hyvinvointipalvelut / Val av koordinator för förebyggande rusmedelsarbete, Vardag och fritid, Välfärdstjänster
Tonttipäällikkö / Tomtchef 15.04.2024
Sijoituslupa maakaapelille kiinteistöllä 753-423-0002-0206 ja 753-423-0002-0018, Segristie – Iso Kylätie, Täyskuitu Etelä-Suomi Oy / Tillstånd för placering av jordkabel på fastigheten 753-...
Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Inga publicerade beslut
Vs. Toimialan kehittämispäällikkö / Tf. Sektorns utvecklingschef Inga publicerade beslut
Vs. Työllisyyspäällikkö / Tf. Sysselsättningschef Inga publicerade beslut
Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör 10.04.2024
Puistopuutarhurin valinta (449413), Katu- ja viheralueet, Yhdyskunta ja ympäristö / Val av parkträdgårdsmästare, Gator och grönområden, Samhälle och miljö
Ympäristötarkastaja / Miljöinspektör Inga publicerade beslut
Ympäristövalvoja / Miljöövervakare Inga publicerade beslut
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Inga publicerade beslut