<![CDATA[Dynasty]]>202438997<![CDATA[Kunnanjohtaja / Kommundirektör / Kunniakäynti sankarihaudoilla Kaatuneitten muistopäivänä 2024]]>2024-05-17202438920<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa maakaapelille kiinteistöillä 753-001-9901-0002 ja 753-423-0002-0227, Segrispuisto Nikkilä, Fizza Oy / Tillstånd för placering av jordkabel på fastigheter 753-001-9901-0002 och 753-423-0002-022...]]>2024-05-15202438915<![CDATA[Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef / Hankintapäätös T6 Taasjärven itäpuolen katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyö asukasneuvottelut]]>2024-05-15202438914<![CDATA[Hallintopäällikkö / Förvaltningschef / Avustuksen myöntäminen yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2024 kiinteistöveroa varten - kunnanhallitus / Beviljande av bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2024 - kommunstyrelsen]]>2024-05-15202438263<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Katualueiden haltuunotto ja lunastus osalta rakennuskaavojen N1, N3 N5, N8, N9, N15, N17 ja N18 ja asemakaavan N50 alueilla]]>2024-05-14202438255<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Katualueiden haltuunotto ja lunastus osalta rakennuskaavojen N1 ja N23 ja asemakaavojen N40, N49 ja N56 alueilta]]>2024-05-14202438804<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Määräaikainen muutos kunnan peltoalueiden vuokraaminen ”Alue 2” kiinteistöiltä 753-421-0007-0023, 753-421-0005-0344, 753-421-0007-0072 ja 753-421-0007-0184 Rauhamäen alueella / Tillfällig...]]>2024-05-14202438696<![CDATA[Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef / Salpar skola, hätäpoistumistien urakoitsijan valinta]]>2024-05-13202438785<![CDATA[Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef / Sipoonlahden koulun nuohouksien, mittauksien ja säätöjen urakoitsijan valinta]]>2024-05-13202438767<![CDATA[Kasvun ja kehityksen päällikkö / Chef för tillväxt och utveckling / Hankintapäätös hankinnassa asuinhuoneiston remontointi (osoitteessa Mäntykaari 9), urakoitsijan valinta]]>2024-05-13202438640<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Lisäajan myöntäminen kauppakirjan allekirjoittamiselle Taasjärvi IV asemakaava-alueella, kortteli 586 tontti 9 / Beviljande av en tilläggstid att underteckna köpebrevet Tasträsk IV detaljplaneområ...]]>2024-05-08202438601<![CDATA[Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör / Hankintapäätös hankinnassa maastomittauksien ja pohjatutkimusten toteutus, toimittajan valinta]]>2024-05-06202438528<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa kaukolämpöputkistolle kiinteistöllä 753-333-9901-0001, Storörintie 9–11, Sipoonranta, Keravan Energia Oy / Tillstånd för placering av fjärrvärmeledning på fastigheten...]]>2024-05-02202438498<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa maakaapelille kiinteistöllä 753-421-0007-0251, Rekkatie 4, Bastukärr, Sipoon Energia Oy / Tillstånd för placering av jordkabel på fastigheten 753-421-0007-0251, Långtradarvägen 4, B...]]>2024-05-02202435746<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Kiinteän omaisuuden vastaanottaminen 753-433-0006-0449 VÅRSTRAND / Emottagande av fast egendom 753-433-0006-0449 VÅRSTRAND , Lillören-Marina Holding Ab]]>2024-04-30202438314<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa vesijohdolle kiinteistöllä 753-419-0004-1931 Söderkullantien varrella, Sipoon Vesi / Tillstånd för placering av vattenledning på fastigheten 753-419-0004-1931 längs Söderkullavä...]]>2024-04-30202438308<![CDATA[Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid / Liikuntapaikanhoitajan valinta (vakanssi 438407), Liikuntapalvelut, Arki ja vapaa-aika / Val av idrottsplatsskötare, Idrottstjänster, Vardag och fritid]]>2024-04-30