Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 05.06.2023 klo 18:00 - 22:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
41   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
42   Val av protokolljusterare
43   Godkännande av föredragningslistan
44   Sibbo kommuns anskaffningsbeslut för skolskjutstjänsternas konkurrensutsättning
45 Utvärderingsberättelse 2022
46 Bokslut och verksamhetsberättelse 2022
47 Personalrapport för år 2022
48 Sibbo välfärdsberättelse 2021-2025
49   Begäran om avsked från uppdraget som 3. vice ordförande i fullmäktige - Roy Harkimo
50   Begäran om avsked från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen - Tapio Virtanen
51   Begäran om avsked från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen - Hanna Kuntsi
52   Begäran om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fullmäktige - Tuula Keinänen
53   Begäran om avsked från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen - Tuula Keinänen
54   Begäran om avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen - Tuula Keinänen
55 S20 Detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde, godkännande
56 TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo, godkännande
57 NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, godkännande
58 Motion om tillhandahållande av arbetskläder till personal inom småbarnspedagogiken - Charlotta Engblom m.fl.
59 Motion om främjande och stödande av studiebesök och lägerskolor - Rörelse Nus fullmäktigegrupp m.fl.
60 Motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta - Carola Juselius m.fl.
61 Motion om öppenhet gällande Kervo Energis elförsäljnings- och -produktionskostnader samt prissättning - Heikki Vestman m.fl.
62   Kommundirektörens rapport
63 Motion om att få Sibbo kommuns interna processer i skick - Carola Juselius m.fl.

Ledamot Uppgift
Oksanen Ari ordförande
Lindroos Kicka I viceordförande
Sillanpää Ilkka II viceordförande
Harkimo Roy III viceordförande
Alaterä Tuomas ledamot
Andersson Martin ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Flittner von Maria ledamot
Hursti Jari ledamot
Härmä Jokke ledamot
Högel-Starck Caroline ledamot
Juselius Carola ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Kantee Esa ledamot
Kuntsi Hanna ledamot
Lastuvuori Jenni ledamot
Lehvonen Simo ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Rasmus ledamot
Malm Jari ledamot
Mattila Marketta ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Packalén Rune ledamot
Rantala Juhani ledamot
Räike Pauliina ledamot
Röman Micaela ledamot
Saarnio Sini-Pilvi ledamot
Sademies Jenni ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Sundström Thomas ledamot
Söderling Anders ledamot
Söderqvist Markus ledamot
Vestman Heikki ledamot
Virtanen Tapio ledamot
Vuoksenranta Suvi-Päivikki ledamot
Hämäläinen Monika ersättare
Åkerfelt Tanja ledamot
Junnila Otto ungdomfullmäktiges representant
Björksten Jenni protokollförare
Grannas Mikael kommundirektör
Eriksson Ethel sakkunnig
Kivilevo Pekka sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Sirén Lari sakkunnig
Keski-Oja Mervi sakkunnig
Ollikainen Hannu sakkunnig
Lyytinen Jarkko sakkunnig
Söderholm Dennis sakkunnig
Maja Paulina teknisk sekreterare

Till påseende
Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 20.6.2023.